Skip to content

Alinea

Alinea er Danmarks største forlag inden for trykte og digitale læremidler til den danske grundskole.


Forstå.dk

Forstå er en konsulentvirksomhed med uddannelse og læring som omdrejningspunkt.

Praxis

Praxis har vægt på læringsteknologi og har Danmarks største bredde i stærke læremidler til ungdomsuddannelser og sprogområdet.


Ordblindetræning

Hos Ordblindetræning hjælper vi børn, unge og voksne med ordblindhed til at få succes med læring.

Akademisk Forlag

Akademisk Forlags væsentligste udgivelsesområder er Pædagogik, Læring, Sociale fag og Psykologi.


moxis

Moxis er en læringsvirksomhed med fokus på Moodle – verdens mest populære læringsplatform.

GoTutor

GoTutor tilbyder lektiehjælp med fokus på børns udfordringer og behov.


Gesamtwerk_Vertical_NEGATIV_1-1_Stor-1-1

Gesamtwerk er et kreativt produktionsselskab, der leverer alt fra koncept til postproduktion. 

Privatlivspolitik

Lindhardt og Ringhof Uddannelse er en del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof.

1 Introduktion

1.1 Denne privatlivspolitik beskriver Lindhardt og Ringhof A/S' (“L&R”) praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger i forbindelse med dine køb af produkter og tjenesteydelser og din generelle brug af vores hjemmesider og læremidler, herunder brug af L&R Uddannelse og tilhørende forlag, Saga, Alinea, Akademisk Forlag, Praxis, Carlsen, GoTutor og Ordblindetræning både som forbruger, elev, underviser og som medarbejder hos en af vores samarbejdspartnere og kunder. 

2 Dataansvarlig

2.1 Lindhardt og Ringhof A/S, Vognmagergade 10, 1148 København K., CVR 76351910 er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”).  Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

2.2 Når vi leverer læringsmidler til uddannelsesinstitutioner, er vi databehandlere og behandler dine personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale med uddannelsesinstitutionen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål: 

(a) at formidle og/eller levere produkter, tjenesteydelser og læringsmidler, som du eller din uddannelsesinstitution har bestilt; 

(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

(c) for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

(d) for at sende dig direkte markedsføring, herunder for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om, og for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;

(e) for at forhindre misbrug og svindel; 

(f) for at forbedre vores hjemmeside, produkter, tjenesteydelser og læringsmidler;

(g) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven, forbrugeraftaleloven og andre retlige forpligtelser L&R måtte have.

(h) at invitere til deltagelse i brugertests via brugerpanel og hertil indsamle indsigter for at forbedre vores læringsmidler.

3.2 Vores grundlag for behandling er:

(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du eller din uddannelsesinstitution er part i i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c;

(b) Behandlingen er baseret på det samtykke til markedsføring du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d. Hvis grundlaget for behandlingen er samtykke: Så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke.

(c) Behandlingen er nødvendig for, at L&R kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-f.

(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler L&R i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g.

(e) Behandlingen er baseret på det samtykke til deltagelse i brugerpanel, du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 h. Hvis grundlaget for behandlingen er samtykke: Så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke.

3.3 Når vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale med uddannelsesinstitutionen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3.4 Vi opbevarer dine personoplysninger i

(a) op til fem (5) år fra dit køb af produktet eller tjenesteydelsen bl.a. for at kunne dokumentere overholdelse af bogføringsloven og forbrugeraftaleloven. 

(b) Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring eller brugerpanel tilbage, sletter vi dine personoplysninger fra vores markedsføringslister.

3.5 Når vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, opbevarer vi dine personoplysninger i overensstemmelse med instruksen herom i databehandleraftalen.

4 Kategorier af personoplysninger

4.1 Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse, oplysninger om dine personlige præferencer indenfor litteratur og læring og din adfærd, når du benytter vores produkter, tjenesteydelser og læringsmidler, eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger/anvender vores hjemmesider og øvrigt bruger vores tjenesteydelser og læringsmidler. 

5 Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. 

5.2  Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

5.4 Når du bruger vores læringsmidler, og vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, skal du rette henvendelse om dine rettigheder til din uddannelsesinstitution.

5.5 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. 

6 Personoplysninger - Børn

6.1 Når vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, behandler vi personoplysninger om børn under 13 år i overensstemmelse med instruksen i databehandleraftalen med din uddannelsesinstitution.

7 Overførsel af personoplysninger

7.1 Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. 

7.2  Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os. 

7.3  Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

7.4  Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7.5  Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Der er indgået aftale om overførsel på baggrund af SCC (Standard Contractual Clauses) aftale. Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser. Hvis du vil vide mere om overførsler, herunder se kopi af dokumentation for overførselsgrundlaget, kan du rette henvendelse via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

8 Sikring af dine personoplysninger

8.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

9 Opdatering af Privatlivspolitikken 

9.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken.

10 Kontaktoplysninger

10.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til os via vores kundecenter

 

Version 06, 27. februar 2023